• آیین افتتاح فیلم شیفت شب به گارگردانی سرکار خانم نیکی کریمی با حمایت ساعت دکسا سوییس